Granulaat

Dit materiaal wordt met name gebruikt als funderingslagen in de wegenbouw. Ook als halfverharding worden deze materialen veelvuldig toegepast.

Afhankelijk van de toepassing wordt vaak gekozen uit:

  • Menggranulaat
  • Hydraulisch menggranulaat
  • Betongranulaat
  • Asfaltgranulaat
  • Slakken:
  • – Fosforslakken
  • – Hoogovenslakken

Deze materialen worden geproduceerd uit afvalstoffen of reststoffen uit de industrie.
Deze materialen worden indien mogelijk geleverd met een KOMO-procescertificaat, in andere gevallen met een partijkeuringsrapport.
Hiermee wordt aangetoond dat deze materialen voldoen aan het Bouwstoffenbesluit.